RIOTA

ésser cornut i pagar el beure SCoord, avenir-se a servir de burla o a ésser perjudicat (R-M)

M’han estafat i ara em toca pagar el plet? Això seria ésser cornut i pagar el beure! (R-M)

pagar els esquellots, quedar cul batut i cara alegre, pregar i pagar

ésser la riota (d’algú) SV, (ésser la) persona o cosa que provoca rialles de burla (A-M)

Uns quants dies va ésser la riota de les seves amistats més íntimes / Amb aquestes sortides que té és la riota de tothom / En Jaume és la riota de la classe (També s’usa amb el nom rialla i amb noms que denoten col·lectivitats com a complement) (A-M, *, *)

ésser el burlot (d’algú), pagar el riure

quedar lluït (p.ext.), fer cagarel·la (p.ext.), fer el ninot (p.ext.), fer el pallasso (p.ext.), fer riure (p.ext.), ésser l’ase dels cops (p.ext.)