RENEGAR

cargolar un renec SV, renegar recalcant bé els mots o l’expressió (EC)

Quan s’enfada, de seguida cargola un renec / Després de l’accident, va baixar del cotxe i va començar a cargolar renecs (També s’usa amb la forma cargolar renecs)

renegar com un carreter, renegar com un oriol, renegar com una ratapinyada

ésser una boca d’infern (p.ext.), mala llengua (p.ext.)

renegar com un carreter SV, blasfemar molt (EC)

Renega com un carreter, diu moltes paraulotes / No diguis disbarats, renegues com un carreter

parlar com un carreter, cargolar un renec, renegar com un oriol, renegar com una ratapinyada

llengua de carreter (p.ext.), ésser una boca d’infern (p.ext.), mala llengua (p.ext.)