REMOR

xiu-xiu SN, remor inintel·ligible d’una conversa tinguda en veu molt baixa (IEC)

Es parlaven a l’orella: a penes sentíem el xiu-xiu (IEC)

soroll de fons (p.ext.), nyeu-nyeu (p.ext.)

[Reduplicatiu]

zum-zum SN, onomatopeia d’una bonior, d’una remor sorda i contínua (IEC)

El zum-zum del borinot (IEC)

nyic-nyic (p.ext.)

[Reduplicatiu]