RENDA

renda per càpita SN, relació per quocient entre la renda nacional i el contingent de població (EC)

Corren temps dolents, per això la renda per càpita d’aquest país és molt baixa

[per càpita: llatinisme]