RECOMANAT

sota els auspicis (d’algú) SP, amb la recomanació de, la protecció de, el patronatge de (EC)

Ha fet carrera sota els auspicis del seu mestre

tenir el pare alcalde (p.ext.), sota la cura (d’algú) (p.ext.)