RITME

anar a temps SV, observar el ritme en l’execució d’una obra musical (A-M)

Hem d’anar a temps si volem que aquest fragment musical surti bé / Si sabés entrar a temps i a to (També s’usa amb el verb entrar) (*, A-M)

a compàs de