REFINAR

passar (alguna cosa) per tots els alambins SV, sotmetre a un gran refinament (IEC)

Abans no dóna la seva conformitat perquè es publiqui una obra, la passa per tots els alambins; és un editor extremament exigent / Passa per tots els alambins cadascuna de les seves escultures (R-M)

filar prim, posar els cinc sentits (en alguna cosa)