RAONABLE

ésser de raó SV, ésser conforme a la veritat o a la justícia / ésser, una cosa, raonable (A-M, EC)

Ja que va ajudar-lo tant, ara és de raó que l’altre li correspongui / Tot això que diu és de raó: hi estic totalment d’acord / S’ha pres un mes de vacances? Ja és de raó (R-M, *, *)

ésser de justícia

ésser raó (v.f.), estar d’acord amb (p.ext.), venir-hi bé (p.ext.)

poder parlar fort SV, tenir raó, no tenir por d’ésser desmentit (A-M)

Sobre aquest tema en Josep va poder parlar fort ja que tenia tota la raó

tenir raó (p.ext.)

posar-se en bon terreny SV, ésser considerat (R-M)

Quant al preu, es van posar en bon terreny i ens vàrem entendre de seguida (R-M)

posar-se en avinença, posar-se a la raó