RECOMPENSAR

posar preu a SV, oferir una recompensa per una cosa a fer (EC)

Han posat preu al cap de l’assassí Qui el mati obtindrà una recompensa

a preu fet (p.ext.)