REFLEXIONAR

consultar (alguna cosa) amb el coixí SV, ajornar una decisió per al dia següent (R-M)

Val més que consultis aquest tema amb el coixí abans no el presentis al consell de direcció / Tot el que et proposes és molt greu. No et precipitis; faràs bé de consultar-ho amb el coixí. Demà ja decidiràs / La seva oferta aparentment és molt avantatjosa, però vull consultar amb el coixí si l’acceptaré o no (*, R-M, R-M)

dormir-hi

entrar en comptes amb si mateix SV, reflexionar sobre la pròpia situació (A-M)

En Jaume va trobar que era el moment d’entrar en comptes amb si mateix i es va agafar una setmana per meditar

fer els seus comptes, entrar en si

dir (alguna cosa) entre si mateix (p.ext.), dir (alguna cosa) per a si mateix (p.ext.), examen de consciència (p.ext.), entrar en raó (p.ext.), donar voltes (a alguna cosa) (p.ext.)

entrar en si SV, reflexionar seriosament i fer propòsit d’esmena (A-M)

Allò que ell pretenia era un disbarat; per fi, entre tots l’hem pogut fer entrar en si i no hi ha insistit més

entrar en comptes amb si mateix

escalfar-se el cap SV, en una cosa, reflexionar-hi molt (Fr)

Sempre s’esta escalfant el cap amb els problemes dels altres, no hauria de pensar tant

trencar-se el cap; donar voltes (a alguna cosa); que torna, que gira; menjar-se el coco

assecar-se-li el cervell (a algú) (p.ext.), tenir por que les barres caiguin (p.ext.)

fer els seus comptes SV, reflexionar sobre la pròpia situació (A-M)

Això no pot continuar així: que cadascú faci els seus comptes i vegi quina és la seva part de culpa (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

entrar en comptes amb si mateix

donar voltes (a alguna cosa) (p.ext.), rumiar la mostra (p.ext.)

fer raons SV, fer observacions, manifestar opinió o reflexions (A-M)

Ha arribat el moment de fer raons sobre aquest tema

entrar en consell (p.ext.), fer calendaris (p.ext.), treure (alguna cosa) a rotlle (p.ext.), portar (alguna cosa) a col·lació (p.ext.)

mirar-s’hi SV, abans de fer una cosa pensar-s’hi molt (IEC)

S’hi mira molt abans de donar l’examen, perquè vol que tot estigui perfecte

pensar-s’hi

pensar-s’hi SV, no llançar-se a fer una cosa irreflexivament (IEC)

Abans de fer-ho, pensa-t’hi bé (Fr)

mirar-s’hi

sense engaltar (ant.); sense encomanar-se a Déu ni al diable (ant.); sense pensar-se (alguna cosa) dues vegades (ant.); a raig (ant.); de cor a pensa (ant.); tocat i posat (p.ext.); que tomba, que gira (p.ext.)

pesar les paraules SV, reflexionar abans de parlar (R-M)

Mira de pesar les paraules; pensa que segons què diràs podrà usar-se contra tu mateix / Ja cal que pesis bé les teves paraules; tot el que diràs has de poder provar-ho (També s’usa amb el verb sospesar, amb el modificador en posició postverbal, amb la forma pesar les seves paraules i amb les altres formes del possessiu) (R-M)

mesurar les paraules

amb peus de plom (p.ext.), amb seny de bèstia vella (p.ext.)

posar-se la mà al pit SV, obrar o dir segons la consciència / sospesar una cosa sota el seu aspecte moral / reflexionar interrogant-se la consciència (R-M, Fr, EC)

Tu posa’t la mà al pit i digues si no tenim raó de queixar-nos d’aquesta situació en què ens has posat / Tu defenses els teus interessos, però posa’t la mà al pit i no podràs negar que no tens raó (R-M)

posar-se les mans al pit (v.f.), amb la mà al pit (p.ext.), descarregar el cor (p.ext.), descarregar la consciència (p.ext.)

rumiar la mostra SV, reflexionar / considerar detingudament alguna cosa (R-M, *)

Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra; no voldria equivocar-se / No et precipitis; primer rumia la mostra, i després ja donaràs una resposta (R-M)

trencar-se el cap (p.ext.), fer els seus comptes (p.ext.), examen de consciència (p.ext.)