ROQUERAR

terra magra SN, terra que té poc gruix, que té roca molt a prop de la superfície (EC)

Aquí no hi podrem plantar la tenda de campanya, perquè és terra magra

terra prima

terra grassa (ant.)