REPOSAR-SE

(fig.) cessar de tenir una conducta poc ordenada

assentar-se-li el cap (a algú) O, adquirir seny / posar seny, enteniment (R-M, IEC)

A la vostra filla ja cal que se li assenti el cap, de moment és molt poc entenimentada / Ara diu que es vol casar, que li ha arribat l’hora d’assentar-se el cap, però sempre serà un baliga-balaga (*, R-M)

posar seny

tenir el cap ben posat (p.ext.), recobrar el seny (p.ext.), entrar en raó (p.ext.)

posar seny SV, adquirir enteniment (A-M)

Ets ben ximplet, el dia que posis seny em sorprendràs / De vegades penso que mai no posaràs enteniment (També s’usa amb el nom enteniment)

assentar-se-li el cap (a algú)

recobrar el seny (p.ext.), entrar en raó (p.ext.), sentit comú (p.ext.), edat de discreció (p.ext.), de seny (p.ext.)