REFUSAR

donar carpetada (a alguna cosa) SV, interrompre el curs d’un afer, discussió, etc. / a les secretaries, suspensió d’un expedient, denegació d’una demanda, etc. (R-M, IEC)

El jutge ha donat carpetada a aquell cas / Aquest plet ja fa massa temps que dura; qualsevol dia li donaran carpetada sense tenir en compte els interessos d’uns i altres (També s’usa amb la forma donar una carpetada (a alguna cosa)) (*, R-M)

fer mal so

donar la bola (a algú) SV, no concedir a algú allò que sol·licita / refusar-li allò que demana (IEC, Fr)

El director va donar la bola a la Maria quan li va demanar d’avançar les vacances

fer mal so

fer botifarra (a algú) (p.ext.), donar carbassa (a algú) (p.ext.)

ésser repelós (a fer alguna cosa) SV, venir a repèl de fer alguna cosa a algú, sentir repugnància a fer-la (EC)

És repelós a dir mentides

veure (alguna cosa) de mal ull

veure (alguna cosa) de bon ull (ant.), estar en disposició (de fer alguna cosa) (ant.), venir-li de gust (a algú) (ant.), estar lluny (de fer alguna cosa) (p.ext.)

no voler-ho en verd ni en sec SV, no voler alguna cosa de cap manera (A-M)

Això que me regales no ho vull en verd ni en sec

de cap manera

[Mall. (A-M)]