RESISTINT

a ratlla SP, resistir / expressió emprada per a denotar que algú no es deixa portar pels desitjos (Fr, *)

Com que faig règim, em mantinc a ratlla i no menjo xocolata (S’usa normalment amb els verbs mantenir, posar, tenir, etc.)

a règim

mesurar les paraules (p.ext.)