REBOTANT

de rebot SP, rebotent, venint de rebotre (IEC)

La pedra em va tocar de rebot / Tornar una pilota de rebot (EC)

de retruc