REBUIG

botifarra de pagès SN, expressió per a significar que hom no està disposat a creure o a fer quelcom

Que vol que vingui a ajudar-lo avui a la tarda? Sí home, botifarra de pagès

puja aquí dalt i veuràs ta mare com fila; puja aquí dalt; puja aquí dalt i balla; sí, home; per aquí

fer botifarra (a algú) (p.ext.)

Déu me’n guard O, expressió per a rebutjar la possibilitat de fer quelcom / per a manifestar el desig que una cosa s’esdevingui o no (R-M, EC)

Té molt mal geni; i vols que jo n’hi parli? Déu me’n guard! / Déu te’n guardi, de dir-li cap mentida! (També s’usa amb la forma Déu me’n guardi) (R-M, *)

Déu ho faci (p.ext.), Déu ho vulgui (p.ext.), ni ganes (p.ext.)

i cupons SConj, expressió que indica oposició o rebuig a allò que s’ha dit al discurs previ

Que hi vagi jo, a ajudar-lo? I cupons! Jo a ell no l’ajudo, que ja és prou grandet

i cupons del quinze, i un colló de mico, i un ou, i un ou maner, i una merda, i una merda punxada amb un bastó, i un colló de Montgó, i un colló

[Val.]

i cupons del quinze SConj, expressió que indica oposició o rebuig a allò que s’ha dit al discurs previ

Que ho faci jo? I cupons del quinze. No en tinc cap obligació

i cupons, i un colló de mico, i un ou, i un ou maner, i una merda, i una merda punxada amb un bastó, i un colló de Montgó, i un colló

[Val.]

i un colló de Montgó SConj, expressió que indica negació o incredulitat

Que vagi a aquell dentista? I un colló de Montgó, sempre em fa molt de mal

i un colló de mico, i un ou, i cupons, i cupons del quinze, i un ou maner, i una merda punxada amb un bastó, i un colló, i una merda

[Val.]

i una merda punxada amb un bastó SConj, expressió que indica negació o incredulitat

Que estudiï dret com el pare? I una merda punxada amb un bastó! Faré el que a mi m’agradi

i un colló de mico, i un ou, i cupons, i cupons del quinze, i un ou maner, i un colló de Montgó, i un colló, i una merda

ni regalat SConj, expressió usada per a indicar rebuig davant d’alguna cosa que se’ns ofereix

Jo, aquest cotxe, no el vull ni regalat / —Vols aquest gerro? —Ni regalat! És lletgíssim (S’usa en contextos negatius)

per cap diner del món

de cap manera (p.ext.), ni ganes (p.ext.)

no caldria sinó O, expressió que rebutja quelcom inadmissible (R-M)

Que no pretengui que jo li acabi de fer la feina que ha deixat empantanegada. No caldria sinó! (R-M)

només caldria, només faltava aquesta

només caldria O, expressió emprada per a rebutjar una proposició inadmissible (EC)

I ara hem d’anar a casa la padrina? Només caldria!

no caldria sinó; sí, home; també fóra cas; només faltava aquesta; bona en fóra que; quina en fóra que

per aquí SP, expressió per a significar que hom no està disposat a creure o a fer quelcom; normalment acompanyada de l’acció de fer la botifarra

Per aquí! Jo no li torno a parlar mai més de la vida, és un impresentable

botifarra de pagès, puja aquí dalt i veuràs ta mare com fila, puja aquí dalt i balla, puja ahí i voràs ma mare

fer botifarra (a algú) (p.ext.)

per ahí (Val.)

per tot l’or del món SP, expressió usada en proposicions negatives amb el verb en condicional per a indicar que hom rebutja absolutament alguna possibilitat (EC)

No m’hi casaria per tot l’or del món (EC)

per cap vent del món, per cap diner del món, per res del món, per cosa en el món

puja ahí i voràs ma mare SCoord, expressió per a significar que hom no està disposat a creure o a fer quelcom

Si creus que l’ajudaré, puja ahí i voràs ma mare. No penso fer-ho

besa’m el cul, que ho faci ta tia, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, per aquí

puja aquí dalt i veuràs ta mare com fila (Tarr.)

[Val., ahí: mot no registrat a l’IEC]

puja aquí dalt i veuràs ta mare com fila SCoord, es diu en to de menyspreu i acompanyant la paraula amb l’acció d’alçar un dit, per a significar que es rebutja allò que un altre proposa (A-M)

Si et penses que vindré, puja aquí dalt i veuràs ta mare com fila

puja aquí dalt; puja aquí dalt i balla; botifarra de pagès; besa’m el cul; que ho faci ta tia; sí, home; per aquí

puja ahí i voràs ma mare (Val.)

[Tarr. (A-M)]

sí, home SAdv, expressió per a significar que hom no està disposat a creure o a fer quelcom

Que dius que t’ajudi? Sí, home! Si tu mai no em dónes un cop de mà

només caldria, puja aquí dalt i veuràs ta mare com fila, botifarra de pagès

les ganes (p.ext.)