RESUMIDAMENT

en compendi SP, compendiosament / amb la brevetat i la precisió pròpies d’un compendi (EC, *)

Va presentar els informes en compendi, perquè la seva revisió fos més fàcil / Si exposes les teves idees en compendi t’ho agrairan, perquè volen que la gent sigui breu

amb quatre pinzellades (p.ext.)