RESPOSTEJAR

fer el xau-xau SV, respondre vivament a una al·lusió, a un insult o paraula ofensiva (A-M)

Ximple, tana, que encara no et toquen lo bot ja fas lo xau-xau com les guatlles (A-M)

tenir llengua (a algú), tornar respostes (a algú)

estar a la que salta (p.ext.), tornar-li la pilota (a algú) (p.ext.), tornar-s’hi (p.ext.), dir sempre l’última paraula (p.ext.)

[Barc. (A-M)]

tenir la llengua llarga SV, parlar indiscretament (R-M)

És molt poc discret, el teu company; té la llengua llarga i ofèn contínuament / Molta gent se sent ofesa per ell perquè té la llengua molt llarga i diu coses, certes o no, que caldria reservar (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival) (R-M)

tenir molta llengua, llarg de llengua, llengua llarga

tenir molta llengua SV, dir algú més que no farà, parlar més que no deuria, no callar per desvergonyiment, irreverència, etc. (IEC)

Escolta noi!, veig que tens molta llengua, tu. A veure si demanes perdó

tenir la llengua llarga, llengua llarga

dir sempre l’última paraula (p.ext.)