RESAR

passar el rosari SV, resar el rosari / recitar-lo (R-M, IEC)

Cada vespre passàvem el rosari asseguts a l’escó, amb tots els de la masia (R-M)

no dir un mot de bé (ant.), ajuntar les mans (p.ext.), fer oració (p.ext.)

vetllar el Santíssim SV, assistir per hores o torns davant el Santíssim Sagrament quan és exposat o en el monument (EC)

Fa estona que vetlla el Santíssim

vetlla del Santíssim (p.ext.), visitar el Santíssim (p.ext.)

visitar el Santíssim SV, anar a l’església a resar

Diumenge toca visitar el Santíssim

vetllar el Santíssim (p.ext.)

ANT

no dir un mot de bé SV, no resar gens (A-M)

Fa un temps que no va a missa i no diu un mot de bé

passar el rosari (ant.)

[Vallès, Penedès (A-M)]