REPLICAIRE

llengua llarga SN, dit per a referir-se a algú que sempre replica

És un llengua llarga: sempre ha de dir l’última paraula en tot / Llengua llarga, més que llengua llarga!

llarg de llengua, tenir la llengua llarga, tenir molta llengua

dir sempre l’última paraula (p.ext.)