RESIGNADAMENT

com un Job SAdv, extremament pacient i resignat (P)

Va suportar com un Job una desgràcia (R-M)