RESPECTAR

donar la dreta (a algú) SV, posar-se a l’esquerra d’algú, esp. per fer-li honor (IEC)

El rector donà la dreta al president / Com que és l’homenatjat li dóna la dreta

oferir els seus respectes (a algú), fer honor a

donar quarter (a algú) SV, oferir bon tracte als vençuts quan es donen retent les armes (IEC)

Van prometre donar quarter als soldats de l’exèrcit contrari / Els assetjats no volien rendir-se perquè sabien que l’enemic no els donaria quarter (*, R-M)

a degolla (ant.), sense quarter (ant.), retre armes (p.ext.), retre l’espasa (p.ext.)

fer barretada (a algú) SV, tractar amb consideració a (R-M)

En aquell cercle d’intel·lectuals tots feien barretada al poeta que tant es distingia / Li tenien un gran respecte per la seva intel·ligència i sempre que el veien li feien barretada (R-M)

treure’s el barret, donar orgue (a algú)

barret en mà (p.ext.)

fer cas de SV, considerar com a important, digne de posar-hi esment (IEC)

No val la pena que facis cas de tot el que t’ha dit. És un ximple i un groller (També s’usa amb el modificador gran o amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal) (R-M)

fer cabal (d’alguna cosa), fer calendari de

fer cas omís de (ant.), passar per sobre de (ant.)

fer honor a SV, donar prova, amb els actes, el capteniment, etc., de l’estima en què es té alguna cosa / tenir en compte una persona o una cosa, donar prova de l’estima en què hom la té (IEC, EC)

Amb aquesta declaració fa honor a la veritat / Amb aquest discurs ha fet honor a la memòria del seu pare / Ha fet honor al president amb aquell acte

donar la dreta (a algú)

en honor (a alguna cosa) (p.ext.), en honor (d’algú) (p.ext.), a llaor (d’algú) (p.ext.)

fer rotlle (a algú) SV, prestar atenció a algú, tenir-li respecte quan parla (A-M)

Sempre fan rotlle a l’avi, quan explica una història de la guerra civil

fer rotlle (inv.), donar orella (a alguna cosa) (p.ext.), estar amb un pam d’orelles (p.ext.), fer roda (p.ext.)

guardar les distàncies SV, respectar-se / algú, posar-se al lloc que li pertoca per tal d’infondre respecte (R-M, *)

És molt simpàtic, però guarda les distàncies estrictament / És un home que no sap guardar les distàncies i molt sovint resulta molest per indiscret (També s’usa amb el verb mantenir i amb el modificador en posició postverbal) (R-M)

faltar al respecte (a algú) (ant.), a distància (p.ext.), posar terra per enmig (p.ext.)

treure’s el barret SV, demostrar l’admiració o el respecte per algú o per alguna cosa (IEC)

Ho va fer per motius patriòtics, i davant d’això cal treure’s el barret; molts d’altres no n’haurien estat capaços (R-M)

fer barretada (a algú)

barret en mà (p.ext.)