RETARDAMENT

de retard SP, dit del projectil de la bomba amb espoleta, d’efecte retardat (IEC)

Han atacat la ciutat amb bombes de retard

d’efecte retardat