RESPONSABILITAT

a cura (d’algú) SP, expressió emprada per a denotar la responsabilitat de vetllar per algú o alguna cosa, de fer alguna cosa

És una edició a cura de l’autor

a càrrec (d’algú), sota la cura (d’algú)

sota la cura (d’algú) SP, expressió emprada per a denotar la responsabilitat d’algú respecte a algú altre o respecte a alguna tasca o funció

Ha deixat els seus fills sota la cura d’una bona professora

a càrrec (d’algú), a cura (d’algú)

sota els auspicis (d’algú) (p.ext.)