REPRENDRE

1. continuar (alguna cosa que havia estat interrompuda)

reprendre el fil (d’alguna cosa) SV, continuar des d’on s’ha interromput (R-M)

Després de la publicitat, reprenem el fil del programa

tornar a prendre el cap del fil (d’alguna cosa)

perdre el fil (d’alguna cosa) (ant.), tallar el fil (a algú) (inv.)

tornar a prendre el cap del fil (d’alguna cosa) SV, continuar el discurs o tema interromput (IEC)

Després d’aquesta petita interrupció, tornem a prendre el cap del fil del debat / Cinc minuts de pausa i reprenem el cap del fil de la classe (També s’usa amb la forma reprendre el cap del fil (d’alguna cosa))

reprendre el fil (d’alguna cosa)

perdre el fil (d’alguna cosa) (ant.), tallar el fil (a algú) (inv.)

tornar sobre els seus passos SV, reprendre una cosa interrompuda, tornar a començar (EC)

S’ha equivocat de camí i ha tornat sobre els seus passos, de manera que no s’ha perdut

desfer el camí

2. adreçar (a algú) paraules de censura, de blasme, desaprovant el que ha fet o dit, renyar

cantar les veritats (a algú) SV, retreure les malifetes a algú (IEC)

Va cantar les veritats als seus subordinats perquè hi estava molt enfadat / S’hi va encarar i li va cantar les veritats sense contemplacions / En lloc de fer els ulls grossos, els va cantar les veritats (També s’usa amb el verb dir) (*, R-M, *)

cantar-li les quaranta (a algú), picar la cresta (a algú), llegir-li sa cartilla (a algú)

clavar un juli (a algú) SV, reprendre fortament a algú (EC)

Va haver de clavar un juli a l’operari perquè havia fet malament la feina / Li va fotre un juli perquè no callava (També s’usa amb el verb fotre)

clavar un vol (a algú), moure un vol (a algú), armar un vol (a algú), picar la cresta (a algú)

moure un vol (a algú) SV, reprendre algú vivament (IEC)

Ha mogut un vol a tots els alumnes que acostumen a arribar tard a classe / No toquis aquests papers, perquè si els enredes el pare et mourà un vol (*, R-M)

armar un vol (a algú), clavar un vol (a algú), clavar un juli (a algú)

caure-li un bon paquet (a algú) (inv.), deixar (algú) escaldat (p.ext.)