RETOC

treball de llima SN, retoc / treball que es fa en una obra retocant-la (R-M, IEC)

Si hi fas més treball de llima, quedarà gairebé perfecte

donar l’última mà (a alguna cosa) (p.ext.), salvar un error (p.ext.), fer uns tocs (p.ext.)