RESOLDRE

fer-s’ho SV, resoldre una situació

Fes-t’ho com vulguis, però vull l’informe demà al meu despatx! / No sé com s’ho farà per acabar-ho

sortir-se’n, arreglar-se-les, muntar-se-les, enginyar-se-les, combinar-s’ho, compondre-s’ho, apanyar-s’ho, arranjar-s’ho, manegar-s’ho

llevar de carrera SV, resoldre / enllestir una feina (R-M, *)

Aquest afer ja s’ha llevat de carrera; no cal parlar-ne més (R-M)

treure’s (algú o alguna cosa) del davant

portar la nau a port SV, menar a bona fi un afer, una empresa, difícil (EC)

No sabia com havia portat la nau a port, però finalment se n’havia sortit / Tots els germans es van posar d’acord per tirar endavant el negoci familiar i portar la nau a bon port (També s’usa amb la forma portar la nau a bon port i amb el verb dur)

dur (alguna cosa) a bon port, arribar a bona fi, arribar a port

tornar les aigües a mare (p.ext.)

sortir-se’n SV, algú, salvar-se, de compromisos, dificultats, entrebancs, etc., que el destrenyen, sortir airós d’una empresa dificultosa, deseixir-se’n (IEC)

No sé pas com me’n sortiré, d’aquest afer (Fr)

treure’s les mosques del nas, arreglar-se-les, endegar-se-les, muntar-se-les, enginyar-se-les, eixir a cap (d’alguna cosa), sortir del pas, ventar el cop, fer-s’ho

no fer res de bo (ant.); sortir-li femella (a algú) (ant.); no sortir-ne, de s’aguller (ant.); eixir amb rosa (d’alguna cosa) (p.ext.)

treure l’entrellat (d’alguna cosa) SV, fer entenedor, evident / desxifrar l’enigma, adquirir coneixença clara, resoldre un misteri (R-M, A-M)

Després d’explicar-me el fet molta gent, encara no n’he pogut treure l’entrellat / Ja ha tret l’entrellat del problema (A-M, *)

treure (alguna cosa) en clar, treure l’aigua clara (d’alguna cosa), treure el cap del fil (d’alguna cosa), treure’n (alguna cosa) en net

conèixer tots els pèls i senyals (d’alguna cosa) (p.ext.), al fons de (p.ext.)

ANT

deixar (alguna cosa) enlaire SV, deixar sense tirar endavant, sense resoldre, un afer, etc. (IEC)

Xerren i xerren, però sempre deixen les qüestions fonamentals enlaire / El primer punt del seu discurs ha quedat ben clar; però la conclusió l’ha deixada enlaire (EC, R-M)

deixar (alguna cosa) al tinter

ésser enlaire (inv.)

ANT

no sortir-ne, de s’aguller SV, no aclarir-se, no poder sortir d’una situació complicada, difícil

No ho sé si en sortirem, de s’aguller

sortir-se’n (ant.)

[Mall.]