RAPAT

(fig.) «skin head»

cap pelat SN, persona que duu el cap pelat o afaitat, una vestimenta particular i que sol estar vinculat a una ideologia marcada per la fòbia envers determinats col·lectius

El seu veí li fa por perquè vesteix com un cap pelat / En Jaumet darrerament s’ajunta amb una colla de caps pelats

cap rapat

tallar (alguna cosa) al zero (p.ext.)