REFLEX

1. (m.) activitat involuntària, automàtica i estereotipada del sistema nerviós que determina una resposta a través d’un òrgan a un impuls que té el seu origen en un receptor extern o intern, tant visceral com osteoarticular o muscular

acte reflex SN, reflex / acte involuntari (EC, *)

Fer-li un cop de puny va ser gairebé un acte reflex (També s’usa amb la forma acció reflexa)

moviment reflex

moviment reflex SN, reflex / acte involuntari (EC, *)

No ho vaig fer expressament, va ser un moviment reflex

acte reflex

2. (m.) llum reflectida, imatge produïda per reflexió

jocs de llum SN, reflexos mòbils d’un cos, produïts pels moviments de la llum o els del cos (EC)

Ens comunicàvem a través de jocs de llum

ombres xineses (p.ext.)