REVOLTA

cop d’estat SN, acció de prendre violentament el poder polític d’un país un grup minoritari vinculat a un sector o a la totalitat de les forces armades / violació deliberada de les normes constitucionals per detenir el poder (IEC, EC)

Als països joves, fins que no troben una estabilització política, són freqüents els cops d’estat / El cop d’estat en una societat democràtica és un atemptat contra les llibertats (R-M)

cop de força

cop de sabre (p.ext.)

cop de força SN, revolta / acció de prendre violentament el poder polític d’un país un grup minoritari vinculat a un sector o a la totalitat de les forces armades (Fr, *)

Volen pujar al poder amb un cop de força que desbanqui els actuals dirigents

cop d’estat

cop de sabre (p.ext.)