RECRIMINAR

passar-li factura (a algú) SV, fer retret a algú de les seves males accions

Quan ja estava farta de mi, la Maria em va passar factura de totes les coses dolentes que jo li havia fet

tirar-li (alguna cosa) per la cara (a algú), treure-li els drapets al sol (a algú), passar comptes