RENDIBLE

sortir a compte SV, ésser avantatjosa alguna cosa, treure’n un profit (IEC)

Surt a compte comprar aquest cotxe, perquè és barat i té pocs quilòmetres fets

valer la pena (p.ext.)