REMORDIR

gratar-li la consciència (a algú) SV, estar (algú) intranquil per la convicció d’haver obrat malament (EC)

El sentiment de culpabilitat li gratava la consciència i per això es va lliurar a la policia

remordir-li la consciència (a algú), saber greu (a algú)

cuc de la consciència (p.ext.)

remordir-li la consciència (a algú) O, sentir remordiment / estar (algú) intranquil per la convicció d’haver obrat malament (IEC, EC)

Em remordeix la consciència d’haver-hi anat / Si l’insultes, et remordirà la consciència (EC, IEC)

gratar-li la consciència (a algú), saber greu (a algú)

cuc de la consciència (p.ext.)

saber greu (a algú) SV, tenir un sentiment de pena (R-M)

No va voler anar al recital i ara li sap greu (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal) (R-M)

mossegar-se els dits (de fer alguna cosa), plorar llàgrimes amargues, gratar-li la consciència (a algú), remordir-li la consciència (a algú)