REMUGAR

dir (alguna cosa) amb mitja boca SV, dir baix, per a si, remugant, rondinant (EC)

Es va enfadar i deia les coses amb mitja boca / No vaig entendre què deia perquè rondinava i parlava amb mitja boca (També s’usa amb el verb parlar)

parlar entre dents

parlar entre dents SV, articular confusament les paraules / parlar de manera que no s’entengui el que hom diu / parlar obrint molt poc la boca, de manera poc intel·ligible, generalment per estar irritat, disgustat, molt preocupat, etc. (R-M, IEC, A-M)

Sempre va parlant entre dents, però mai no diu la causa del seu mal humor / Què dius entre dents? Vinga, no remuguis, home! (També s’usa amb els verbs botzinar, dir, etc.) (R-M, *)

dir (alguna cosa) amb mitja boca

fer embuts (p.ext.)