RENYAR

abocar el carro SV, donar una reprimenda (R-M)

Procura no fer-lo enfadar, perquè quan ell aboca el carro, no mira d’ofendre qui sigui (R-M)

donar una maneta (a algú), passar una maneta (a algú)

aguantar el xàfec (inv.), treure el sant Cristo gros (p.ext.), donar renyina (a algú) (p.ext.)

armar un vol (a algú) SV, reprendre algú vivament (EC)

Com que no va arribar puntual, la mare va armar un vol al fill

moure un vol (a algú), clavar un vol (a algú), clavar un juli (a algú)

aguantar el xàfec (inv.), caure-li un bon paquet (a algú) (inv.), armar escàndol (p.ext.), clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú) (p.ext.), estar barres obertes (p.ext.), deixar (algú) escaldat (p.ext.)

cantar-li les quaranta (a algú) SV, retreure a algú les malifetes / renyar-lo (IEC, EC)

El va cridar al seu despatx i li va cantar les quaranta; ja estava tip de tants abusos (R-M)

posar-li ses peres a quarto (a algú), cantar les veritats (a algú), tocar-li l’esquena (a algú)

estar barres obertes (p.ext.), clavar barres avall (p.ext.)

clavar crits (a algú) SV, renyar / reprendre algú a crits (Fr, *)

Va clavar crits al seu promès perquè s’havia adormit i havia arribat tard (També s’usa amb el verb fotre)

clavar un vol (a algú), engegar quatre crits (a algú)

clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú) (p.ext.), deixar (algú) arreglat (p.ext.), alçar el Cristo (p.ext.), deixar (algú) escaldat (p.ext.)

clavar un vol (a algú) SV, reprendre algú vivament

Va clavar un vol al nen perquè havia trencat un càntir de la botiga

armar un vol (a algú), moure un vol (a algú), clavar crits (a algú), clavar un juli (a algú)

caure-li un bon paquet (a algú) (inv.)

cridar l’atenció (a algú) SV, renyar a algú

Ens van cridar l’atenció perquè estàvem fent massa xivarri / El guarda de seguretat va cridar l’atenció als joves de les primeres files perquè no saltessin les tanques que els separaven de l’escenari on es feia el concert

picar la cresta (a algú)

toc d’atenció (p.ext.)

donar renyina (a algú) SV, donar molèstia a algú insistentment amb queixes o reprensions / donar-li molèstia amb renys insistents (A-M, Fr)

No para de donar renyina als seus fills, és un pesat

donar renyines (a algú) (v.f.), abocar el carro (p.ext.), tocar el botet (a algú) (p.ext.)

donar una maneta (a algú) SV, donar una forta reprensió a algú (IEC)

Dóna una maneta a la teva filla perquè no em torni a ratllar el cotxe / Això que ha fet no es pot tolerar. Ja cal que li donis una maneta i que escarmenti (*, R-M)

passar una maneta (a algú), clavar una lliçó (a algú), donar una lliçó (a algú), abocar el carro

moure xivarri (p.ext.)

engegar quatre crits (a algú) SV, reprendre, renyar algú a crits

Sense cap motiu va engegar quatre crits a la Clara

engegar quatre fàstics (a algú), clavar crits (a algú)

tirar la cavalleria per sobre (a algú) (p.ext.)

engegar quatre fàstics (a algú) SV, reprendre, renyar algú a crits

De sobte, va engegar quatre fàstics a en Marc, que no va saber quina cara posar-hi

engegar quatre crits (a algú), dir-li quatre fàstics (a algú)

tirar la cavalleria per sobre (a algú) (p.ext.)

escalfar-li les orelles (a algú) SV, renyar / renyar algú, infligir-li una correcció (Fr, *)

Deia que, com que era el germà gran, tenia dret a escalfar-li les orelles al més petit quan es portava malament

estirar les orelles (a algú), picar la cresta (a algú)

escalfada d’orelles (p.ext.)

estirar les orelles (a algú) SV, renyar algú / infligir a algú una correcció (R-M, IEC)

Em sembla que haurem d’estirar les orelles a aquesta noia / Fa dues vegades que s’escapa de la classe; li haurem d’estirar les orelles; això no es pot tolerar (*, R-M)

picar la cresta (a algú), escalfar-li les orelles (a algú)

estirada d’orelles (p.ext.)

passar una maneta (a algú) SV, donar una reprensió, renyar (A-M)

Em sembla que haurem de passar una maneta a aquestes criatures. A veure si escarmenten / Què fa aquesta dona? Senyor Sisó, passa-li una maneta (*, A-M)

donar una maneta (a algú), abocar el carro

picar la cresta (a algú) SV, reprendre algú / renyar (algú), acovardir-lo (R-M, EC)

Els pares van picar la cresta al seu fill perquè havia arribat ben entrada la matinada

clavar un juli (a algú), cantar les veritats (a algú), cridar l’atenció (a algú), estirar les orelles (a algú), tocar-li el crostó (a algú), picar-li els dits (a algú), tocar-li l’esquena (a algú), escalfar-li les orelles (a algú)

tirar-li (alguna cosa) per la cara (a algú) (p.ext.), estar barres obertes (p.ext.)

posar-li les peres a quatre (a algú) SV, fer entrar algú per les vies de la legalitat o de l’obediència, castigant-lo o amenaçant-lo (A-M)

A tots els que condueixen beguts, els haurien de posar les peres a quatre

fermar curt (algú) (p.ext.)

posar-li ses peres a quarto (a algú) (Or., Mall.)

[Val., Men., (A-M)]

posar-li ses peres a quarto (a algú) SV, fer entrar algú per les vies de la legalitat o de l’obediència, castigant-lo o amenaçant-lo (A-M)

Com que me prenia es pèl li vaig haver de posar ses peres a quarto

cantar-li les quaranta (a algú)

fermar curt (algú) (p.ext.)

posar-li les peres a quatre (a algú) (Val., Men.)

[Mall., Or. (A-M)]

tocar-li el crostó (a algú) SV, renyar algú, advertir seriosament

Els van tocar el crostó perquè no havien respectat les condicions establertes / Van haver de tocar el crostó a en Carles pel seu mal comportament

tocar-li l’esquena (a algú), picar la cresta (a algú), donar-li per a peres (a algú)

fer anar dret (algú) (p.ext.), fer llaurar dret (algú) (p.ext.)

tocar-li l’esquena (a algú) SV, renyar algú severament (Fr)

El director tocà l’esquena als treballadors que no feien bé la feina

cantar-li les quaranta (a algú), tocar-li el crostó (a algú), picar la cresta (a algú), picar-li els dits (a algú), donar-li per a peres (a algú)

caure-li un bon paquet (a algú) (inv.), fer-li petar (alguna cosa) per la cara (a algú) (p.ext.)