RECULANT

a recules SP, caminant endarrere (R-M)

Espantat, va anar a recules fins a la paret / Caminar a recules (R-M, IEC)

a reculons, anar de cul arreres

de recules (v.f.)

a reculons SP, caminant endarrere (R-M)

Quan va veure el gos, es va espantar tant que anava a reculons

a recules