RECLAMAR

fer clam SV, reclamar / algú, protestar contra allò que creu injust per obtenir una reparació, etc. (R-M, *)

Aquesta llei us perjudica molt i haureu de fer clam on convingui (R-M)

posar clam

posar clam SV, reclamar / algú, protestar contra allò que creu injust per a obtenir una reparació, etc. (R-M, *)

Els pastors van posar clam contra aquell hisendat que no volia deixar passar el ramat pel camí veïnal que tocava la seva hisenda / Van ésser objecte de greus injustícies, i posaran clam davant les autoritats de la vila (R-M)

fer clam