REUNIR-SE

fer rotlle a part SV, aplegar-se amb altres companys diferents d’un grup determinat / unir-se amb companys, separant-se alhora d’un grup determinat (A-M, Fr)

Com que no li agraden els membres del seu grup, sempre que pot fa rotlle a part (També s’usa amb la forma fer rotllo a part)

posar-se al costat (d’algú) (p.ext.)