RESOLUBLE

ésser cosa (d’alguna cosa) SV, ésser un problema o una dificultat que hom pot resoldre

Tranquil, ja acabem. Es cosa de deu minuts / Aquestes disputes són cosa de malentesos familiars

ésser qüestió (d’alguna cosa)

ésser qüestió (d’alguna cosa) SV, ésser un problema o una dificultat que hom pot resoldre (EC)

Espera’t, és qüestió de cinc minuts / No és qüestió de diners, sinó de temps (EC)

ésser cosa (d’alguna cosa)