RETOCAR

fer uns tocs SV, introduir petites modificacions en una obra (Fr)

Vull fer uns tocs al treball, abans de presentar-lo

donar l’última mà (a alguna cosa) (p.ext.), salvar un error (p.ext.), treball de llima (p.ext.)