RUBORITZAR-SE

posar-se vermell SV, ruboritzar-se / enrojolar-se, per vergonya (Fr, *)

El van fer sortir davant de tota la classe i es va posar vermell (També s’usa amb els verbs ficar i tornar)

pujar-li els colors a la cara (a algú), tornar-se de mil colors, tornar-se de tots colors

tenir les galtes enceses (p.ext.), tenir les galtes vermelles (p.ext.), vermell com un pebrot (p.ext.)

pujar-li els colors a la cara (a algú) O, ruboritzar-se / enrojolar-se, tornar-se vermell per efecte de la vergonya (R-M, *)

En dir tantes impertinències, aconseguí de fer-me pujar els colors a la cara / Li van pujar els colors a la cara quan va contemplar aquell fet tan vergonyant (També s’usa amb la forma pujar-li els colors (a algú)) (R-M, *)

tornar-se de mil colors, posar-se vermell, tornar-se de tots colors

pujar-li els colors de la cara (a algú) (v.f.), tenir les galtes enceses (p.ext.), tenir les galtes vermelles (p.ext.), vermell com un pebrot (p.ext.)

tornar-se de mil colors SV, envermellir-se molt i tornar a perdre i recobrar la color per una impressió forta / enrojolar-se i empal·lidir successivament a causa d’una emoció violenta (A-M, EC)

Quan li pregunten la lliçó es torna de mil colors (També s’usa amb el verb posar i amb el numeral cent mil)

tornar-se de tots colors, pujar-li els colors a la cara (a algú), posar-se vermell, treure els colors

tenir les galtes vermelles (p.ext.), tenir les galtes enceses (p.ext.)

tornar-se de tots colors SV, enrojolar-se, tornar-se vermell per efecte de la vergonya (R-M)

En veure’s descobert, es va tornar de tots colors i no va saber com excusar el seu comportament (També s’usa amb el verb posar) (R-M)

tornar-se de mil colors, posar-se vermell, pujar-li els colors a la cara (a algú)

voler fondre’s (p.ext.), caure-li la cara de vergonya (a algú) (p.ext.), tenir les galtes vermelles (p.ext.), tenir les galtes enceses (p.ext.), vermell com un pebrot (p.ext.), no saber on ficar-se (p.ext.)