REPRIMIR

fermar curt (algú) SV, reprimir algú deixant-li poca llibertat o pocs recursos / subjectar-lo, llevar-li la llibertat, procurar que pugui actuar poc (EC, R)

L’han de fermar curt, que vos ne farà una de grossa

collar els cargols (a algú)

donar eixamples (a algú) (ant.), afluixar les regnes (ant.), posar-li ses peres a quarto (a algú) (p.ext.), posar-li les peres a quatre (a algú) (p.ext.), tenir (algú) a la seva mercè (p.ext.), tenir (algú) al puny (p.ext.)

[Mall. (A-M)]