RELLEU

en relleu SP, que sobresurt de la superfície general (o produeix l’efecte òptic de sobresortir)

Un mapa en relleu / Són uns gravats en relleu (EC, *)

en tres dimensions (p.ext.)