RESTAR

fer vida i mort (a algun lloc) SV, romandre en algun lloc / quedar-s’hi tota la vida / estar-hi sempre, no anar-se’n mai / no moure-se’n (R-M, Fr, A-M, EC)

Un temps sa gent feia vida i mort allà on naixia / Ha fet vida i mort a s’empresa familiar

fer-s’hi vell (a algun lloc)

fer mort i vida (a algun lloc) (v.f.), fer durada (a algun lloc) (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

fer-s’hi vell (a algun lloc) SV, romandre a algun lloc per sempre

Des que el conec que diu que vol canviar de lloc, però, en aquella casa, s’hi farà vell / No té la intenció de fer-s’hi vell, en aquesta empresa. Quan en trobi una de millor, la deixarà

fer vida i mort (a algun lloc)

fer durada (a algun lloc) (p.ext.)

restar a covar la cendra SV, restar en un lloc, quan tots els altres ja se n’han anat (Fr)

Ha restat a covar la cendra, tothom ha marxat i ell encara hi és (També s’usa amb els verbs quedar, romandre, etc.)

anar a cercar foc (ant.), anar amb el foc a la cua (ant.), a la reressaga (p.ext.)