RESISTIR

tenir corretja SV, saber aguantar burles, molèsties, etc. / tenir molta paciència, saber-se dominar (R-M, EC)

Té corretja perquè aguanta les burles dels altres amb paciència / Per més que el molestin no veuran que s’impacienti; té molta corretja (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal) (*, R-M)

tenir una bona esquena, tenir corda, tenir l’esquena grossa

tenir un bon païdor (p.ext.)