REVOLTAR-SE

alçar-se en armes SV, prendre les armes per lluitar / revoltar-se armat (R-M, IEC)

En tenir notícia de la invasió, tot el país va alçar-se en armes i féu costat a l’exèrcit / El poble s’alçà en armes davant la violació dels pactes per part del país veí (R-M)

agafar les armes, tirar-se al carrer, fer armes contra

deposar les armes (ant.), alçar bandera (p.ext.), en peu de guerra (p.ext.), en armes (p.ext.)

tirar-se al carrer SV, sortir per a una revolta (IEC)

Estaven armats i preparats per a tirar-se al carrer, però no ho han fet perquè han firmat un acord (R-M)

alçar-se en armes, agafar les armes