REJOVENIMENT

l’estiuet de sant Martí SD, revifalla de jovenesa en una persona adulta (IEC)

Vol tornar-se a casar; en realitat, sembla rejovenit; deu estar passant l’estiuet de sant Martí (R-M)