REGALADAMENT

a cor què vols SP, amb la satisfacció total dels desitjos / donar a algú tot allò que desitja (*, R-M)

A casa dels pares sempre hi vius a cor què vols: tot t’ho trobes fet

a boca què vols; a cos de rei; a la regalada; amb una cama damunt l’altra; a plaer; boca què vols, cor què desitges

viure com un sàtrapa (p.ext.), a plena satisfacció (p.ext.)

a cos de rei SP, amb tota complaença (R-M)

No porta gaires diners a casa, però exigeix que el tractin a cos de rei (R-M)

a cor què vols; a boca què vols; cor què vols, cor què desitges; tractar (algú) com un rei; viure com un rei

a plena satisfacció (p.ext.), viure la vida (p.ext.)

a la regalada SP, regaladament / amb la satisfacció total dels desitjos (R-M, *)

Diu que es casarà amb un multimilionari per a poder viure a la regalada (S’usa normalment amb els verbs beure, menjar, viure, etc.)

a cor què vols, a boca què vols, a plaer

viure la vida (p.ext.)

a plaer SP, segons el plaer (d’algú) (R-M)

Li agrada viure a plaer (També s’usa amb la forma a tot plaer)

a gust, a cor què vols, a la regalada, a boca què vols

amb una cama damunt l’altra SP, regaladament / passar-ho descansadament, sense treballar (R-M, IEC)

Ha passat totes les vacances amb una cama damunt l’altra

a boca què vols, a cor què vols

una cama damunt l’altra (v.f.)

boca què vols, cor què desitges SCoord, amb la satisfacció total dels desitjos / amb completa satisfacció dels desigs i amb tota la comoditat imaginable (IEC, EC)

Va parlar boca què vols, cor què desitges: semblava que no callaria mai

cor què vols, cor què desitges; a cor què vols; a boca què vols