RESTANT

els altres SD, tothom que no és un mateix, l’altra gent / els restants, en nombre determinat (EC)

No faci cas del que pensaran els altres / Aquest mes no ha plogut sinó dos dies; tots els altres ha fet bo (També s’usa amb la forma tots els altres) (EC)

tots altres

tot altre (p.ext.)

tots altres SQ, els restants siguin els que siguin (en nombre indeterminat) (IEC)

Calç, guix i tots altres materials de construcció (IEC)

els altres

tot altre (p.ext.)