REVENJAT

en paus SP, sense deure’s res mútuament (R-M)

Ell s’ha comportat molt malament; ara, doncs, tu no el tornis a convidar, i en paus / Li ha donat el mateix tracte que fins ara havia rebut d’ell; han quedat en paus (S’usa normalment amb els verbs estar, quedar, restar, etc.) (R-M)

quedar cabals

en pau (v.f.), dur-se’n les tornes (p.ext.), tornar-li la pilota (a algú) (p.ext.), portar-la votada (a algú) (p.ext.), tornar el canvi (a algú) (p.ext.), tornar el cop (a algú) (p.ext.), pagar (algú) amb la mateixa moneda (p.ext.)